"Čarobni Svijet Robija Rubensa" je zbirka od dvadeset crteža.

Temeljna stilska osnova leži na ideji povezivanja manira Japanskih grafika i srednjovjekovnih iluminacija.

Kako se oba pravca služe ornamentom, simbolima te expresijom u naraciji, takvo povezivanje mi se činilo prirodnim.

Daljnja nadogradnja je pokušaj, da se u sadržaj uvede što više iz ostalih pravaca, poput secesije, moderne, naive. dječjih crteža ...

Postojanje kolekcije odvija se u dva smjera.

Prvi je galerijski postav u obliku kvadrata, svrha kojega je da posmatrača izolira u prostor Rubensovog svijeta.

Van galerije, radovi postoje kao pojedinačni predlošci za serigrafske otiske - postere.

Tehnika - Tuš na papiru (na nekoliko radova su dodani kolaž i tempera) Dimenzije - 100x70cm

No.11

W

No.05

N

S

E